1 OCT – IMAGES, DOCUMENTS AND VIDEOS

Enquesta / Encuesta / Poll

16-feb-2019 – 23-feb-2019

CAT – El judici oficial
Es jutja a un poble pel fet d’haver exercit el seu dret a la lliure determinació, per voluntat pròpia i amb mitjans pacífics. La causa de la Fiscalia, la Advocacia de l’Estat i l’acusació particular (VOX), contra els líders catalans, és: 1. Organització criminal, 2. Sedició, 3. Rebel·lió, 4. Malversació. [Descripció dels fets]

CAST – El juicio oficial
Se juzga a un pueblo por el hecho de haber ejercido su derecho a la libre determinación, por voluntad propia y con medios pacíficos. La causa de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular (VOX), contra los líderes catalanes, es: 1. Organización criminal, 2. Sedición, 3. Rebelión, 4. Malversación. [Descripción de los hechos]

ENG – The official judgment
A country is judged by having exercised their right to self-determination, by their own will and with peaceful means. The cause of the Prosecutor, the State Advocacy and the private indictment (VOX), against the Catalan leaders, is: 1. Criminal organization, 2. Sedition, 3. Rebellion, 4. Embezzlement. [Description of the events]

.

Vota / Vote ! (*)

CAT – Creus que els líders catalans han de ser acusats de …? (Preguntes 1-4)
CAST – ¿Crees que los líderes catalanes deben de ser acusados de …? (Preguntas 1-4)
ENG – Do you think that Catalan leaders should be accused of …? (Questions 1-4)

.

CAT – El judici a Espanya
Es jutja a Espanya pel fet d’haver exercit l’opressió, l’amenaça i la persecució contra el poble català.

CAST – El juicio a España
Se juzga a España por el hecho de haber ejercido la opresión, la amenaza y la persecución contra el pueblo catalán.

ENG – The judgment to Spain
Spain is jutged to have exerted oppression, threat, persecution and violence against the Catalan people.

Vota / Vote ! (*)

.

(*) CAT – Es garanteix el dret a la privacitat de la teva opinió.
(*) CAST – Se garantiza el derecho a la privacidad de tu opinión.
(*) ENG – The right to privacy of your opinion is guaranteed.